Username :   Password :   English Site map
Skip Navigation Links
การเดินทาง
กรุงเทพมหานคร

ซึ่งเป็นถนนหลักเชื่อมต่อระหว่างสนามบินและตัวเมืองกรุงเทพฯ ผู้โดยสารสามารถใช้บริการทางด่วนสำหรับการเดินทางไปยังใจกลางเมืองเพื่อความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น มีสถานีรถไฟบริการอยู่ตรงข้ามสนามบิน และสามารถเชื่อมถึงกันโดยสะพานข้าม รถไฟจะใช้เวลาประมาณ 30 นาทีสู่ใจกลางเมืองกรุงเทพ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การเดินทางสู่ท่าอากาศยานโดยถนนเพชรเกษมเป็นถนนหลักเชื่อมต่อระหว่างสนามบินและอำเภอหัวหิน ระยะทางจากตัวเมือง 6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที มีรถทัวร์สายกรุงเทพ-หัวหิน-ประจวบและรถสองแถวสายเขาตะเกียบ-สนามบินหัวหินไว้ให้บริการ มีหาดหัวหินซึ่งเป็นหาดยอดนิยมอันดับแรกๆของประเทศไทย เขาตะเกียบ หาดสวนสนและอ่าวมะนาว เป็นจังหวัดที่มีความเจริญท้างด้านเศรษฐกิจ จึงเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินไปท่องเที่ยวพักผ่อนและทำการเจรจาทางธุรกิจการค้า

เบอร์โทรศัพท์ท่าอากาศยานหัวหิน 032-520-343, 032-520-181-2
จังหวัดลำปาง

การเดินทางสู่ท่าอากาศยานโดยถนนสนามบิน 1 เป็นถนนหลักเชื่อมต่อระหว่างสนามบินและตัวเมือง ระยะทางจากตัวเมืองประมาณ 3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที มีรถสองแถวรับจ้างและรถแท็กซี่รับจ้างไว้ให้บริการ จังหวัดลำปางเป็นแหล่งอารยะธรรมล้านนาและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงาม มีจุดเด่นในลักษณะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เช่น น้ำตกแจ้ซ้อนและถ้ำผาไท เหมาะสำหรับนักเดินทางที่ชอบศึกษาด้านประวัติศาสตร์และท่องเที่ยวธรรมชาติ

เบอร์โทรศัพท์ท่าอากาศยานลำปาง 054-226-347
จังหวัดน่าน

การเดินทางสู่ท่าอากาศยานโดยถนนน่าน-ทุ่งช้างเป็นถนนหลักเชื่อมต่อระหว่างสนามบิน ระยะทางจากตัวเมือง 3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที จังหวัดน่านเป็นแหล่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติและโบราณสถาน เช่น วนอุทยานถ้ำผาตูบ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ถ้ำผาแดง วัดพระธาตุเขาน้อย พระบรมธาตุแช่แห้งและวัดภูมินทร์ ซึ่งเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวมีความชื่นชอบธรรมชาติและศึกษาประวัติศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ท่าอากาศยานน่าน 054-771308
จังหวัดตาก

การเดินทางสู่ท่าอากาศยานโดยถนนสายเอเชียเป็นถนนหลักเชื่อมต่อระหว่างสนามบินและตัวเมือง ระยะทางจากตัวเมือง 3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที มีรถสองแถวสายแม่สอด-ริมเมย ไว้ให้บริการ เนื่องจากบริเวณอำเภอแม่สอดเป็นแหล่งตลาดค้าพลอยที่สำคัญ จึงเหมาะสำหรับกลุ่มพ่อค้าพลอย

เบอร์โทรศัพท์ท่าอากาศยานแม่สอด 055-563620, 055-544-593
จังหวัดร้อยเอ็ด

การเดินทางสู่ท่าอากาศยานโดยถนนสายร้อยเอ็ด-โพนทองเป็นถนนหลักเชื่อมต่อระหว่างสนามบินและตัวเมือง ระยะทางจากตัวเมือง 13.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที มีรถสองแถวสายร้อยเอ็ด-โพนทองและรถทัวร์สายร้อยเอ็ด-ดอนตาลไว้ให้บริการ เป็นจังหวัดที่มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมากมาย ได้แก่ บึงพลาญชัย สวนสาธารณะพุทธประประวัติ เวสสันดรชาดกและทุ่งกุลาร้องไห้ เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่กำลังมองหาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

เบอร์โทรศัพท์ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด 043-518-246-7
ข้อกำหนดและเงื่อนไข คำถามที่พบบ่อย โครงสร้างเว็บไซต์
 
© 2010 Solar Aviation Co.,Ltd. All rights reserved.
สำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร    Tel: 02-535-2456 , 02-535-2455 Mobile: 082-103-5656 , 089-896-9556 , 081-810-9556    FAX: 02-535-2450
สำนักงานใหญ่ ท่าอากาศยานดอนเมือง 222 ห้อง 3251, อาคารท่าอากาศยานดอนเมือง หมู่10 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพ 10210
Tel 02-535-2448-9 Fax. 02-535-2450